Servis iphone

Práce s textem v Safari a Mail

Formátování textu v aplikaci Mail

Dvojitým poklepáním na vybrané slovo otevře nabídku k nastavení formátování textu. Vyberte možnost B/U a budete moct nastavit tučné, podtržené nebo italic písmo. Nyní vaše zprávy budou čitelnější a přehlednější díky nastavení formátování.

Definice slova

V aplikaci Safari nebo Mail si můžete vyvolat nabídku pro definici konkrétního slova. Stačí dvojitým poklepáním na vybrané slovo vybrat z nabídky Define a otevře se slovník s definicí slova. Bohužel slovník je dostupný v anglickém jazyce.

formátování